Veelgestelde vragen

Categorieën

Allerlei vragen over afzetcontainers

Kan gedurende langere tijd een afzetcontainer geplaatst worden bij mijn bedrijf?

Uiteraard is dat mogelijk. Rd4 Bedrijvenservice heeft veel bedrijfsklanten waar op langere of permanente basis een afzetcontainer geplaatst is omdat op deze locaties bepaalde afvalsoorten steeds terugkomen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Ik heb geen bedrijf, kan ik als particulier ook een afzetcontainer bij jullie bestellen?

Ja, dat kan. Neem contact met ons op.

Ik ben bezig met opruimen/verbouwen, kan ik ook heel kort een afzetcontainer krijgen?

Jazeker, indien de container tijdig wordt aangevraagd is het zelfs mogelijk om ’s ochtends een afzetcontainer te plaatsen en deze op dezelfde dag ’s middags weer op te halen.

Welke volumes afzetcontainers hebben jullie?

Wij hebben verschillende volumes, vanaf 10m3 tot 30m3.

Waar kunnen jullie afzetcontainers plaatsen?

Wij plaatsen de afzetcontainer op de plek op eigen terrein die door jou wordt aangewezen. Dit dient te geschieden op een verharde ondergrond die niet kan verzakken door het gewicht van het voertuig en/of afzetcontainer. Je vrijwaart Rd4 daarbij van enige aansprakelijkheid voor eventuele schade aan bijvoorbeeld oprit of bestrating. Graag ontvangen wij vooraf een situatieschets.

Plaatsen jullie ook containers in de openbare ruimte?

Indien de afzetcontainer niet op het bedrijfsterrein geplaatst wordt, maar in de openbare ruimte (bijvoorbeeld een parkeervak) dan is het mogelijk dat hiervoor een vergunning aangevraagd en verleend moet worden door de desbetreffende gemeente. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Voor meer informatie bel je ons.

Hoe geef ik jullie opdracht om een afzetcontainer te plaatsen?

Neem contact met ons op.

Hoeveel manoeuvreerruimte is nodig?

De container wordt via een haakarmsysteem geplaatst en opgetrokken door het voertuig. Daardoor is er naar alle richtingen voldoende manoeuvreerruimte nodig.

Hoeveel ruimte neemt een afzetcontainer in beslag?

Dit hangt af van het soort afzetcontainer. De maten staan vermeld bij onze inzamelmiddelen.

Kan ik aangeven wanneer de container geplaatst of opgehaald moet worden?

Ja, je kunt een voorkeur opgeven voor het dagdeel waarop de afzetcontainer geplaatst en opgehaald dient te worden: ’s ochtends (7.00 - 12.00 uur) of ’s middags (12.00 - 15.00 uur). Het is niet mogelijk om precieze tijdsafspraken te maken.

Vanaf hoe laat beginnen jullie met rijden?

We starten met de routes om 07.00 uur. Indien je kiest om de afzetcontainer in de ochtend te laten plaatsen of ophalen, maar wij niet eerder op een bepaalde tijd kunnen aanrijden, geef dit dan tijdig (minimaal 1 werkdag vooraf) aan ons door, zodat de planning hierop aangepast kan worden. Indien aangereden wordt maar plaatsing of het ophalen niet mogelijk is, dan worden extra ritkosten doorbelast.

Kunnen afzetcontainers ’s nachts in de openbare ruimte blijven staan?

Rd4-afzetcontainers zijn voorzien van rood/witte reflecterende ‘verdrijvingstickers’. Als een afzetcontainer ’s nachts blijft staan in de openbare ruimte en daar niet de hele nacht straatverlichting aanwezig is, dien je er zelf voor te zorgen dat de afzetcontainer voldoende zichtbaar is door middel van bijvoorbeeld een obstakellamp (te huur bij bijvoorbeeld Boels Verhuur of Bo-rent). Uiteraard moet je even informeren bij de gemeente of een vergunning noodzakelijk is. (zie vraag: Plaatsen jullie ook containers in de openbare ruimte?).

Waar kan ik de acceptatievoorwaarden voor de verschillende afvalsoorten vinden?

De acceptatievoorwaarden staan vermeld op onze website.

Hoe voorkom ik afkeur?

De inhoud van de afzetcontainer dient te voldoen aan de acceptatievoorwaarden. Bij afkeur door de verwerker worden meerkosten doorberekend.

Hoe vol mag een afzetcontainer zijn?

Voorkom overbelading! Afzetcontainers mogen maximaal tot aan de rand gevuld worden. Indien een container hoger beladen is, kan onze chauffeur de container niet veilig opladen/transporteren. Hij is dan genoodzaakt de container te laten staan. In zo’n geval wordt een loze rit doorberekend. Zorg er dus voor om dit soort vervelende situaties te voorkomen. Een tussentijdse lediging, een grotere container of een extra container kan dan uitkomst bieden.

Hoe zwaar mag een afzetcontainer zijn?

De maximale belading van een container (onafhankelijk van het formaat) bedraagt 10 ton. Als de container te zwaar is (>10 ton), mag de chauffeur de container weigeren mee te nemen of te ledigen en kunnen er extra transportkosten in rekening worden gebracht. Om te voorkomen dat een afzetcontainer te zwaar wordt beladen adviseren wij om voor soortelijk zwaar afval (zoals schoon puin en bouw- en sloopafval) maximaal een 10m3 afzetcontainer te gebruiken.

Hoe voorkom ik dat anderen mijn afzetcontainer gebruiken?

Vanaf het moment dat de afzetcontainer geplaatst is, ben je zelf verantwoordelijk voor de container en dus ook de inhoud. Zorg ervoor dat anderen geen gebruik maken van de container. Je kunt dit doen door een container te laten plaatsen op een afsluitbaar eigen terrein of door bijvoorbeeld een afdekzeil te gebruiken. Dit kun je zelf aanschaffen bij een bouwmarkt. Dit afdekzeil dien je wel te verwijderen voordat wij de container komen ophalen.

Werken jullie met all-in-tarieven?

Nee, naast het transporttarief zijn ook afvalverwerkingskosten verschuldigd. Dat is het gewicht van het afval in de container (bij de verwerker wordt op een geijkte weegbrug gewogen). De verwerkingskosten verschillen per afvalsoort.

Wat zijn de transport- en verwerkingskostenkosten?

In de regio Parkstad plaatsen wij de afzetcontainer gratis. Voor het ophalen of tussentijds ledigen is een transporttarief verschuldigd en verwerkingskosten voor het afval in de container. Bij de verwerker wordt op een geijkte weegbrug gewogen. Neem voor de tarieven contact met ons op.

Berekenen jullie huur voor de afzetcontainer?

Voor het kortstondig plaatsen van een afzetcontainer (max. 1 week) worden geen huurkosten in rekening gebracht. Indien een container langer dan 1 week blijft staan wordt huur in rekening gebracht. De huurtarieven zijn per containersoort verschillend. Neem voor de tarieven contact met ons op.

Tot wanneer kan ik gratis iets wijzigen of annuleren?

Annulering of wijziging van een order dient minimaal 1 werkdag vooraf aan Rd4 te worden doorgegeven. Bij een latere annulering of wijziging worden de transportkosten in rekening gebracht.

Wat als de opdracht niet uitgevoerd kon worden?

Als er door een afwijkende situatie op locatie de afzetcontainer niet geplaatst of opgehaald kon worden en de opdracht daardoor niet uitgevoerd kon worden, dan worden de transportkosten in rekening gebracht.

Ik heb een afzetcontainer met klep, hoe gaat de klep open?

De deksel van een afzetcontainer kan met het pompmechanisme geopend worden.

Welk opnamesysteem gebruiken jullie?

Wij hebben alleen afzetcontainers met een haakarmsysteem (geen kabelsysteem).