Overheden en gemeenten

Zeker de kantoren van overheden en gemeenten hebben een voorbeeldfunctie inzake bronscheiding van afval- en grondstoffen richting circulaire economie om samen de cirkel te sluiten.

Veel voorkomende afval- en grondstoffenstromen zijn:


Afhankelijk van het soort afval/grondstoffen en het volume, kan de inzameling via verschillende inzamelmiddelen worden uitgevoerd.