altijd een slimme oplossing

Advies voor de beste oplossingen

Op het gebied van afvalverwerking, afvalpreventie, reiniging en gladheidbestrijding zijn er veel mogelijkheden. Onze adviseurs bekijken graag samen met jou wat voor jouw bedrijf de meest optimale oplossing is. We letten daarbij met name op de kosten en het gewenste serviceniveau.

Bij ons kun je terecht voor:

 • Afvalmanagement
 • Afvalregistratie
 • Afvalpreventie
 • Afvalinzameling
 • Afvalscheiding
 • Milieuvraagstukken zoals wetgeving
 • Gladheidsbestrijding
 • Reinigingsactiviteiten
 • Het vermarkten van afvalstromen

Stappenplan voor afvalbeheer

We hebben een stappenplan ontwikkeld waarmee we in zeven stappen het afvalbeheer in jouw organisatie kunnen optimaliseren.

 1. Stel iemand aan die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid
 2. Breng de huidige afvalsituatie in kaart
 3. Bepaal de noodzaak tot verbetering van de afvalpreventie
 4. Bepaal de noodzaak tot het verbeteren van afvalscheiding
 5. Stel de gewenste afvalsituatie vast
 6. Bepaal verbeteracties en stel een actieplan op
 7. Evalueer en communiceer
Rd4 afvalpreventie

Afvalpreventie: Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen

Vooral stap 3, afvalpreventie, wordt steeds belangrijker. Het terugdringen van bepaalde afvalstromen is niet alleen milieuvriendelijk, maar werkt ook aantoonbaar kostenbesparend! Daarnaast komt het steeds vaker voor dat je in het kader van milieuvergunningen verplicht bent tot het invoeren van preventieve maatregelen.