samen steeds slimmer

Vetafscheiders

Vetput: een vereiste voor de horeca

Elk bedrijf waarbij water dat is vervuild met vet op de riolering wordt geloosd, is verplicht om een vetafscheider (ook wel vetput genoemd) te plaatsen. Dat houdt dus in dat vrijwel alle horecaondernemingen, zoals restaurants, cafés en hotels, een vetafscheider nodig hebben. Maar ook in de voedingsmiddelenindustrie bevat het afvalwater vet en is het dus verplicht om een vetafscheider te plaatsen. Een vetput legen dient regelmatig te gebeuren. Ook reiniging en inspectie horen daarbij. Speciaal voor bedrijfskeukens en horeca worden door Rd4 vetputten geleegd, schoongemaakt, gecontroleerd en eventueel gerepareerd. Wij adviseren om de vetputten gemiddeld vier maal per jaar te ledigen en te reinigen. In het geval van calamiteiten garanderen wij binnen 24 uur service!

Oliën en vetten

Warmte maakt vet vloeibaar. Als olie en vet in jouw bedrijf dus met warm water worden weggespoeld, lijkt er weinig aan de hand te zijn. Zodra het echter afkoelt, gaat het stollen. Dit verstopt dan langzaam maar zeker het riool. Uiteindelijk kom je dan voor een nare verrassing te staan. Voor je het weet komt het water terug omhoog en krijg je te maken met overstromingen en stankoverlast. Het oplossen van een dergelijke situatie brengt vaak hoge kosten en een boel geregel met zich mee. Daarnaast veroorzaakt het een zeer onhygiënische situatie. Zeker in een keuken of kantine is dit natuurlijk niet gewenst. Daarom is het voor ieder bedrijf waar met olie en vet vervuild water wordt weggespoeld, verplicht om een vetafscheider te plaatsen.

Hoe pakken we het aan?

Door de dikte van de drijflaag en de sliblaag vast te stellen, bepalen we de juiste frequentie van onderhoud, binnen de toegestane wetgeving, dat is belangrijk. Een te volle afscheidingsinstallatie verliest immers zijn werking of zal door het interne vlottersysteem automatisch geheel afsluiten. Daarna zuigen we met behulp van een tankwagen de put leeg en ontstoppen we de aan- en afvoerleidingen. Uiteraard maken we ook de vetafscheider zelf schoon, dit gebeurt onder hoge druk. Dat is van essentieel belang voor de levensduur van de afscheider, omdat agressieve stoffen in de afscheider anders een destructieve werking hebben op de constructie en werking ervan. Na het schoonmaken zullen onze specialisten de afscheider ook keer op keer onderwerpen aan een grondige technische inspectie. Je bent immers verplicht om ervoor te zorgen dat je vetafscheider goed werkt. Dankzij de inspectie merken we eventuele gebreken tijdig op, zodat deze snel verholpen kunnen worden. Alle delen, zoals vlotter, vlotterzitting, scheidingswanden, coating en de in- en uitlaat constructie worden hierbij nauwkeurig geïnspecteerd. Zo ben je verzekerd van een goede werking van jouw vetput.

Daarna uiteraard recyclen

Na het ledigen wordt ervoor gezorgd dat het afval op een milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt. Oliën en vetten zijn geschikt voor recycling. De verwerker stopt al het afval in grote tanks en verwarmt deze. Ook in deze situatie is er sprake van een scheiding van de verschillende afvalstoffen. Eventuele zware restproducten zakken naar de bodem en het vet drijft op de olie. Deze verschillende producten worden vervolgens apart verwerkt tot nieuwe producten. Oud frituurvet wordt bijvoorbeeld veel gebruikt bij de productie van biodiesel. De restproducten worden gebruikt bij de productie van andere producten, bijvoorbeeld: make-up, zeep of smeermiddel.