Wat gebeurt er met andere afvalsoorten?

A hout

A-hout

Van A-hout worden weer nieuwe houten voorwerpen of verpakkingen gemaakt.

B hout close up

B-hout

Een deel van het B-hout wordt gerecycled tot bijvoorbeeld nieuwe spaanplaten, maar het grootste deel wordt verwerkt in biomassacentrales, waar het energie oplevert.

Boomstronken

Boomstronken

Afhankelijk van de grootte, soort en kwaliteit van het hout, worden boomstronken gebruikt in de spaanplaatindustrie of verwerkt tot compost. Een overig deel wordt versnipperd en ingezet als biomassa in bio-energiecentrales.

Bouw en sloopafval close up 2

Bouw- en sloopafval

Van recyclebaar bouw- en sloopafval kunnen weer nieuwe materialen of producten worden gemaakt. Zo wordt van hout bijvoorbeeld spaanplaat gemaakt en wordt puin toegepast in de wegenindustrie.

Wanneer bouw- en sloopafval is gemengd met afval dat niet recyclebaar is, wordt het afval verwerkt als niet recyclebaar bouw- en sloopafval. In de nasortering worden dan nog zoveel mogelijk recyclebare afvalstromen uit het afval gehaald. Het afval dat overblijft, wordt verbrand in afvalenergiecentrales. Met de warmte die daarbij vrijkomt, wordt energie geproduceerd.

Datadragers vrij

Datadragers

Datadragers worden bewaard in een vernietigingsruimte die elektronisch is beveiligd, voorzien van een alarmsysteem en met permanente camerabewaking. Vernietiging vindt plaats binnen 24 uur na binnenkomst op de vernietigingslocatie. Het gehele vernietigingsproces tot kleine snippers vindt plaats onder toezicht van speciaal opgeleide medewerkers met VOG verklaring. Tevens wordt discretie gewaarborgd door het tekenen van een geheimhoudingsverklaring.

Elektronica close up 2

Elektronica

Uit elektrische apparaten worden alle nog bruikbare onderdelen gehaald en deze worden daarna opnieuw gebruikt of gerecycled tot nieuwe onderdelen.

Grofvuil close up

Grofvuil

Na de inzameling worden uit het grofvuil nog zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen gehaald. Het afval dat daarna overblijft, wordt verbrand in afvalenergiecentrales. Met de warmte die daarbij vrijkomt, wordt energie geproduceerd.

Hardekunststof2

Harde kunststoffen

Op een gespecialiseerde kunststof-sorteerlocatie worden maar liefst 8 verschillende soorten kunststoffen in één lijn gesorteerd. Zo worden producten zoals jerrycans (HDPE), PVC-buizen, tuinmeubilair (gevulde PP), bloempotten (PS) en legoblokjes (ABS) gezamenlijk ingezameld en daarna handmatig aan een lopende band gescheiden. Vervolgens worden de afzonderlijke kunststoffen gereinigd en verkleind, om daarna als maalfractie aangeboden te worden bij kunststofproducenten. Kunststoffen vormen ook als ingezamelde mix dus een bron van waardevolle grondstoffen voor het produceren van nieuwe producten.

Koffiebekers

Koffiebekers

Rd4 zamelt alleen koffiebekers in die een PE-Coating (polyethyleen) hebben. Deze coating is het beste te recyclen, omdat de coating gemakkelijk loslaat van het karton. Daarnaast is een PE-coating van betere kwaliteit dan andere coatings, waardoor er 25% minder karton nodig is om de bekers te maken.

Kartonnen koffiebekers bestaan voor ongeveer 95% uit papiervezel en voor 5% uit een kunststof coating. Daarmee zijn ze een waardevolle grondstof voor de productie van nieuwe papieren of kartonnen producten, zoals toiletpapier en papieren handdoekjes. Van oude koffiebekers worden vanuit gezondheidsoogpunt geen nieuwe koffiebekers gemaakt.

Metaal close up

Metaal

Metaal wordt omgesmolten en opnieuw gebruikt als bijvoorbeeld bouwmaterialen.

Piepschuim vrij

Piepschuim

Piepschuim wordt na inzameling verwerkt tot kleine korrels, waar weer nieuw piepschuim van gemaakt kan worden. Voor het verzamelen van piepschuim bieden wij knapzakken en knapzakhouders.

Puin vrij

Schoon puin

Van dit puin wordt na inzameling een granulaat gemaakt, dat weer gebruikt kan worden bij bijvoorbeeld de wegenbouw.

Snoeihout close up 2

Snoeihout

Van snoeihout wordt compost gemaakt. Compost is een uitstekende bodemverbeteraar voor bijvoorbeeld tuinen, plantsoenen, parken of sportvelden. Door gebruik van compost wordt de bodem vruchtbaarder en worden vocht en voedingsstoffen beter vastgehouden.

Folie vrij

Transparante folie

Na recycling worden van deze folie weer nieuwe verpakkingsmaterialen gemaakt.

Vlakglas close up 2

Vlakglas

Vlakglas wordt verwerkt tot een nieuwe, schone grondstof van hoge kwaliteit. Schoon vlakglas is 100% recyclebaar en wordt na gebruik volledig hergebruikt in een nieuw product.

Volumineus afval isolatiemateriaal

Volumineus afval

Volumineus afval wordt naar een sorteerder / verwerker gebracht en zo veel als mogelijk hergebruikt om nieuw isolatiemateriaal te maken.