Wat gebeurt er met restafval?

Het door Rd4 ingezamelde restafval komt terecht bij een afvalenergiecentrale.

Via nascheiding (d.m.v. magneten en infrarood-technologie) worden metaal, plastic en drankenkartons er uit gehaald. Het restant wordt verbrand. Daarmee wordt uit het restafval groen gas, hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte gewonnen. Deze energie en de teruggewonnen grondstoffen vervangen fossiele brandstoffen en primaire grondstoffen en dat is winst voor het leefmilieu.