Automotive

Het gescheiden inzamelen en laten afvoeren van de diverse soorten afval- en grondstoffen is zeer gebruikelijk binnen de automotive-branche. Naast gevaarlijk afval (zoals oliehoudende stoffen) is er ook veel harde kunststof, glas en metaal.

Door de gescheiden inzameling werkt u mee aan de circulaire economie.

Veel voorkomende afval- en grondstoffenstromen zijn:


Afhankelijk van het soort afval/grondstoffen en het volume, kan de inzameling via verschillende inzamelmiddelen worden uitgevoerd.