PD rolcontainers

Service op rolletjes

PD (plastic verpakkingen en drankkartons)

Onder PD valt plastic verpakkingsafval en drankkartons.

Indien het PD via zakken in de container wordt gedeponeerd, dan dienen deze zakken transparant (doorzichtig) te zijn, zodat onze medewerkers visueel kunnen controleren of de inhoud voldoet aan PD (plastic verpakkingen en drankkartons) en geen vervuiling bevat.

Omdat het landelijke statiegeldsysteem in 2023 gaat starten voor drankblikjes wordt daarop bij bedrijfsafval al voorgesorteerd bij de invoering van dit UPV: PMD (plastic verpakkingen, metaal en drankkartons) gaat wijzigen naar PD (plastic verpakkingen en drankkartons). Dit betekent concreet dat er vanaf 1-1-2023 géén metaal (drankblikjes, conservenblikken en ander ijzer) meer is toegestaan. Dit is een uitdrukkelijke voorwaarde voor de gratis PD-inzameling bij bedrijven.

Klik hier voor de acceptatievoorwaarden


Vanaf 1-1-2023 start de “Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid” (afgekort UPV) inzake het bij bedrijven ophalen van plastic verpakkingen, drankkartons en glas. Zie voor verdere informatie hierover ons nieuwsartikel op: https://bedrijvenservice.rd4.n...

De inzameling van PD in 240/660/1100L-containers is gratis voor klanten van Rd4 Bedrijvenservice vanaf het volgende instroommoment nadat Nedvang de aanmelding heeft goedgekeurd.

Rd4-bedrijfsklanten kunnen zich aanmelden om automatisch bericht te krijgen als de volgende inschrijvingsronde gaat starten: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/loket-2023

Rd4 Bedrijvenservice voert de PD-inzameling bij bedrijven uit via 240L-, 660L- en 1100L-rolcontainers. Een uitdrukkelijke voorwaarde om de PD-inzameling gratis uit te voeren is een minimale gemiddelde vulling van de containers met 85% PD en minimaal 1 lediging per 4 weken. Dit betekent deze minimale vulling per lediging:

• 240L-container: 204 liter = 3-4 stuks 60L-zakken
• 660L-container: 561 liter = 9-10 stuks 60L-zakken
• 1100L-container: 935 liter = 15-16 stuks 60L-zakken

Als de vulgraad gemiddeld lager is vervalt het recht op gratis PD-inzameling.

PD rd4 bedrijvenservice

Inzamelmiddelen voor PD (plastic verpakkingen en drankkartons)

240 liter rolcontainer › PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • ca. 58x74x107 cm
660 liter rolcontainer › PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • ca. 137x79x122 cm
1100 liter rolcontainer › PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • ca. 137,5x112x130 cm