samen steeds slimmer

PD (plastic verpakkingen en drankkartons)

PD (plastic verpakkingen en drankkartons)

Vanaf 1-1-2023 start de “Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid” (afgekort UPV) inzake het bij bedrijven ophalen van plastic verpakkingen, drankkartons en glas. Zie voor verdere informatie hierover ons nieuwsartikel op: https://bedrijvenservice.rd4.n...

Rd4-bedrijfsklanten kunnen zich via onderstaande link alvast aanmelden om automatisch bericht te krijgen als in 2023 de volgende inschrijvingsronde gaat starten: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/loket-2023

Rd4 Bedrijvenservice voert de PD-inzameling bij bedrijven uit via 240L-, 660L- en 1100L-rolcontainers. Een uitdrukkelijke voorwaarde om de PD-inzameling gratis uit te voeren is een minimale gemiddelde vulling van de containers met 85% PD. Dit betekent deze minimale vulling per lediging:

• 240L-container: 204 liter = 3-4 stuks 60L-zakken
• 660L-container: 561 liter = 9-10 stuks 60L-zakken
• 1100L-container: 935 liter = 15-16 stuks 60L-zakken

Als de vulgraad gemiddeld lager is vervalt het recht op gratis PD-inzameling.

Lees meer over onze acceptatievoorwaarden
Rd4 afval Rd4 075 web

Inzamelmiddelen voor PD (plastic verpakkingen en drankkartons)

Snel jouw inzamelmiddel vinden

240 liter rolcontainer › PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • ca. 58x74x107 cm
660 liter rolcontainer › PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • ca. 137x79x122 cm
1100 liter rolcontainer › PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • PD (plastic verpakkingen en drankkartons)
  • ca. 137,5x112x130 cm

Wat valt onder PD?

Omdat het landelijke statiegeldsysteem in 2023 gaat starten voor drankblikjes wordt daarop bij bedrijfsafval al voorgesorteerd bij de invoering van dit UPV: PMD (plastic verpakkingen, metaal en drankkartons) gaat wijzigen naar PD (plastic verpakkingen en drankkartons). Dit betekent concreet dat er vanaf 1-1-2023 géén metaal (drankblikjes, conservenblikken en ander ijzer) meer is toegestaan. Dit is een uitdrukkelijke voorwaarde voor de gratis PD-inzameling bij bedrijven.

Indien het PD via zakken in de container wordt gedeponeerd, dan dienen deze zakken transparant te zijn, zodat optisch gecontroleerd kan worden of de inhoud voldoet aan PD (plastic verpakkingen en drankkartons) en geen vervuiling bevat.

Lees meer over onze acceptatievoorwaarden

Rd4 afval Rd4 074 web