Rd4 afval Rd4 075 web

UPV verpakkingsafval bij bedrijven...hoe werkt dat?

15 november 2022

Delen

UPV verpakkingsafval bij bedrijven

Vanaf 1-1-2023 is de “Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid” (afgekort UPV) gestart inzake het bij bedrijven ophalen van plastic verpakkingen, drankkartons en glas. De kern van een UPV is dat de fabrikant van een product of diegene die het op de markt heeft gebracht, verantwoordelijk is voor de gehele levensduur van dat product.

Dit UPV betekent dat de producenten en importeurs van plastic verpakkingen, drankkartons en glas door de Nederlandse overheid ook verantwoordelijk worden gemaakt voor “de afvalfase” van de door hun geproduceerde producten en dan moeten meebetalen aan het inzamelen en verwerken daarvan. De producenten zijn verplicht een financiële bijdrage te doen in het Afvalfonds, zodat de inzameling gratis wordt voor de ontdoeners, dus bedrijven/verenigingen/stichtingen/scholen of andersoortige organisaties. Vanuit het Afvalfonds is aan Nedvang (Nederland van Afval naar Grondstof) opdracht verstrekt om ervoor te zorgen dat vanaf 1-1-2023 een landelijk dekkend inzamelsysteem operationeel is.

Rd4 Bedrijvenservice heeft met Nedvang een overeenkomst gesloten om bij haar bedrijfsklanten de inzameling van PD en glas uit te gaan voeren vanaf 1-1-2023.

In eerste instantie zijn de bedrijven, verenigingen/stichtingen en scholen die zich voor 18 mei 2022 bij Nedvang via de portal "Afval Goed Geregeld" hadden aangemeld en de klanten die Rd4 Bedrijvenservice al bediende qua PMD en/of glas-inzameling opgenomen in het nieuwe inzamelsysteem.

Op een later moment zal Nedvang een moment bepalen waarop overige klanten van Rd4 Bedrijvenservice de mogelijkheid krijgen om in te stromen.

Rd4-bedrijfsklanten kunnen zich via onderstaande link alvast aanmelden om automatisch bericht te krijgen als in 2023 de volgende inschrijvingsronde gaat starten:

https://www.afvalgoedgeregeld.nl/loket-2023

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/

PMD is vanaf 1-1-2023 PD

Omdat het landelijke statiegeldsysteem in 2023 gaat starten voor drankblikjes wordt daarop bij bedrijfsafval al voorgesorteerd bij de invoering van dit UPV: PMD (plastic verpakkingen, metaal en drankkartons) is gewijzigd naar PD (plastic verpakkingen en drankkartons). Dit betekent concreet dat er vanaf 1-1-2023 géén metaal (drankblikjes, conservenblikken en ander ijzer) meer is toegestaan. Dit is een uitdrukkelijke voorwaarde voor de gratis PD-inzameling bij bedrijven.

Inzamelsysteem is gewijzigd per 1-1-2023

Tot eind 2022 werd de inzameling van PMD door Rd4 uitgevoerd door het inzamelen van losse PMD-zakken. Dit is per 1-1-2023 gewijzigd naar 240L-, 660L- en 1100L-rolcontainers voor PD.

Indien het PD via zakken in de container wordt gedeponeerd, dan dienen deze zakken transparant te zijn, zodat optisch gecontroleerd kan worden of de inhoud voldoet aan PD (plastic verpakkingen en drankkartons) en geen vervuiling bevat.

Een uitdrukkelijke voorwaarde om de PD-inzameling gratis uit te voeren is een minimale gemiddelde vulling van de containers met 85% PD en minimaal 1 lediging per 4 weken. Een vulling van 85% betekent deze minimale vulling per lediging:

  • 240L-container: 204 liter = 3-4 stuks 60L-zakken
  • 660L-container: 561 liter = 9-10 stuks 60L-zakken
  • 1100L-container: 935 liter = 15-16 stuks 60L-zakken

Als de vulgraad gemiddeld lager is vervalt het recht op gratis PD-inzameling.


Inzameling Glas vanaf 1-1-2023 gratis

Tot eind 2022 werd door Rd4 kosten bij haar bedrijfsklanten in rekening gebracht voor de inzameling van glasafval.
Dit is vanaf 1-1-2023 gratis!
De gratis inzameling van glas vanaf 1-1-2023 wordt alleen uitgevoerd via 240L-rolcontainers.

Ook hier is de voorwaarde van toepassing dat de glascontainers een minimale gemiddelde vulling hebben van 85% en minimaal 1 lediging per 4 weken.

Voor klanten van Rd4 Bedrijvenservice waar nog geen glasdienstverlening liep zal Nedvang een moment bepalen waarop eventueel ingestroomd kan worden.

Rd4-bedrijfsklanten kunnen zich via onderstaande link alvast aanmelden om automatisch bericht te krijgen als in 2023 de volgende inschrijvingsronde gaat starten:

https://www.afvalgoedgeregeld.nl/loket-2023

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/

Infographic afval detail