Vrijwel ieder bedrijf (groot en klein) kan meedoen!

Gratis inzameling glas en PD

30 november 2023

Delen

Vanaf 1 december 2023 is het landelijke aanmeldloket "Afval Goed Geregeld" blijvend geopend voor de aanmelding van gratis inzameling van glas en/of PD (plastic verpakkingsafval en drankkartons).

De aanmelding loopt alleen via dit landelijke aanmeldloket en niet rechtstreeks via Rd4 Bedrijvenservice.

Het proces ziet er als volgt uit:

1) Inschrijven bij loket
Vanaf 1 december 2023 is het inschrijfloket blijvend geopend.
Organisaties met meerdere ophaallocaties kunnen per inschrijving meerdere locaties opgeven.

2) Checken van gegevens
Er wordt nagegaan of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden.

3) Terugkoppeling
Zo spoedig mogelijk volgt bericht of deelname mogelijk is.

4) Dienstverlening afstemmen
Als deelname mogelijk is neemt Rd4 Bedrijvenservice contact op om de dienstverlening af te stemmen.

5) Afval scheiden
Na verwerking van de gegevens wordt de container geleverd en start de kosteloze inzameling!

Meld je nu aan via: https://afvalgoedgeregeld.nl/aanmelden

Gratis...hoe kan dat?

De producenten en importeurs betalen de inzameling van glas en PD!

Vanaf 1-1-2023 is de “Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid” (afgekort UPV) gestart inzake het bij bedrijven ophalen van glas en PD (plastic verpakkingen en drankkartons).

De kern van een UPV is dat de fabrikant van een product of diegene die het op de markt heeft gebracht, verantwoordelijk is voor de gehele levensduur van dat product. Dit UPV betekent dat de producenten en importeurs van glas en PD (plastic verpakkingen en drankkartons) door de Nederlandse overheid ook verantwoordelijk worden gemaakt voor “de afvalfase” van de door hun geproduceerde producten en dan moeten meebetalen aan het inzamelen en verwerken daarvan. De producenten en importeurs zijn verplicht een financiële bijdrage te doen in het Afvalfonds, zodat de inzameling gratis wordt voor de ontdoeners, dus voor bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen of andersoortige organisaties. Vanuit het Afvalfonds is aan Nedvang (Nederland van Afval naar Grondstof) opdracht verstrekt om ervoor te zorgen dat vanaf 1-1-2023 een landelijk dekkend inzamelsysteem operationeel is. Rd4 Bedrijvenservice heeft met Nedvang een overeenkomst gesloten om bij haar bedrijfsklanten de kosteloze inzameling van PD en glas uit te gaan voeren.


PMD is PD geworden

Op 1 april 2023 is het landelijke statiegeldsysteem voor drankblikjes gestart. Bij de invoering van het UPV verpakkingsafval bij bedrijven is daarop al voorgesorteerd: PMD (plastic verpakkingen, metaal en drankkartons) is gewijzigd naar PD (plastic verpakkingen en drankkartons). Dit betekent concreet dat er vanaf 1-1-2023 géén metaal (drankblikjes, conservenblikken en ander ijzer) meer is toegestaan.

Glas-inzameling

De gratis inzameling van glas wordt uitgevoerd via 240L-rolcontainers.

PD-inzameling

De gratis inzameling van PD wordt uitgevoerd via 240/660/1100L-rolcontainers.

Meld je nu aan via: https://afvalgoedgeregeld.nl/aanmelden

Rd4 image pd