Gratis inzameling glas en PD

Boom met geldzakjes

28 april 2023

Delen

Het landelijke aanmeldloket voor de aanmelding van gratis inzameling van glas en/of PD via de portal "Afval Goed Geregeld" was geopend van 1 mei t/m 31 mei 2023.

Wanneer het aanmeldloket weer opnieuw open gaat is nog niet bekend.

Vul hier uw gegevens in om automatisch bericht te krijgen als het aanmeldloket weer gaat openen: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/loket-2023


Onderstaand nieuwsartikel was van toepassing voor de maand mei 2023.

Dat is het moment waarop bedrijfsklanten van Rd4 Bedrijvenservice de mogelijkheid hebben om zich aan te melden voor de gratis inzameling van PD (plastic verpakkingen en drankkartons) en glas.

De aanmelding voor gratis inzameling loopt alleen via dit landelijke aanmeldloket en niet rechtstreeks via Rd4 Bedrijvenservice.

De minimale aangeboden hoeveelheid is 240 liter per lediging.
Gebaseerd op deze voorwaarde stemmen wij met de aanmelder het aantal containers, de containergrootte (bij PD 240/660/1100L en bij glas 240L) en de frequentie van ledigen af en rijden dan bijvoorbeeld 1x per week of 1x per 2 weken of 1x per 4 weken aan.

Vrijwel ieder bedrijf (groot en klein) kan dus meedoen!
Meld je dus aan via: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/

Het proces ziet er als volgt uit:

1) Inschrijven bij loket
Van 1 mei tot en met 31 mei 2023 is het inschrijfloket geopend voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval.
Organisaties met meerdere ophaallocaties kunnen per inschrijving meerdere locaties opgeven.

2) Checken van gegevens
Er wordt nagegaan of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden.

3) Terugkoppeling
Binnen 3 maanden na de loketsluiting volgt bericht of deelname mogelijk is. Rd4 is in overleg met Nedvang om deze periode zo kort mogelijk te houden.

4) Afval scheiden
Als deelname mogelijk is volgt vanuit Rd4 Bedrijvenservice bericht wanneer de container wordt geleverd en de kosteloze inzameling gaat starten.

Verdere informatie is te vinden op: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/

PMD is PD geworden

Op 1 april 2023 is het landelijke statiegeldsysteem voor drankblikjes gestart. Bij de invoering van dit UPV verpakkingsafval bij bedrijven is daarop al voorgesorteerd: PMD (plastic verpakkingen, metaal en drankkartons) is gewijzigd naar PD (plastic verpakkingen en drankkartons). Dit betekent concreet dat er vanaf 1-1-2023 géén metaal (drankblikjes, conservenblikken en ander ijzer) meer is toegestaan.

Dit is een uitdrukkelijke voorwaarde voor de gratis PD-inzameling bij bedrijven.

PD-inzameling

De gratis inzameling van PD wordt uitgevoerd via 240/660/1100L-rolcontainers.

De minimale aangeboden hoeveelheid is 240 liter per lediging.
Gebaseerd op deze voorwaarde stemmen wij met de aanmelder het aantal containers, de containergrootte (bij PD 240/660/1100L) en de frequentie van ledigen af en rijden dan bijvoorbeeld 1x per week of 1x per 2 weken of 1x per 4 weken aan.

Vrijwel ieder bedrijf (groot en klein) kan dus meedoen!
Meld je dus aan via: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/

Een uitdrukkelijke voorwaarde om de PD-inzameling gratis uit te voeren is een minimale gemiddelde vulling van de containers met 85% PD.
Als de vulgraad gemiddeld lager is als gemiddeld 85% per lediging vervalt het recht op gratis PD-inzameling.

Let op:
Indien het PD via zakken in de container wordt gedeponeerd, dan dienen deze zakken transparant te zijn, zodat optisch gecontroleerd kan worden of de inhoud voldoet aan PD (plastic verpakkingen en drankkartons) en geen vervuiling bevat.


Glas-inzameling

De gratis inzameling van glas wordt uitgevoerd via 240L-rolcontainers.

De minimale aangeboden hoeveelheid is 240 liter per lediging.
Gebaseerd op deze voorwaarde stemmen wij met de aanmelder het aantal 240L-containers en de frequentie van ledigen af en rijden dan bijvoorbeeld 1x per week of 1x per 2 weken of 1x per 4 weken aan.

Vrijwel ieder bedrijf (groot en klein) kan dus meedoen!
Meld je dus aan via: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/

Een uitdrukkelijke voorwaarde om de glasinzameling gratis uit te voeren is een minimale gemiddelde vulling van de containers met 85% glas.
Als de vulgraad gemiddeld lager is als gemiddeld 85% per lediging vervalt het recht op gratis glas-inzameling.


UPV verpakkingsafval bij bedrijven

Vanaf 1-1-2023 is de “Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid” (afgekort UPV) gestart inzake het bij bedrijven ophalen van plastic verpakkingen, drankkartons en glas.

De kern van een UPV is dat de fabrikant van een product of diegene die het op de markt heeft gebracht, verantwoordelijk is voor de gehele levensduur van dat product. Dit UPV betekent dat de producenten en importeurs van plastic verpakkingen, drankkartons en glas door de Nederlandse overheid ook verantwoordelijk worden gemaakt voor “de afvalfase” van de door hun geproduceerde producten en dan moeten meebetalen aan het inzamelen en verwerken daarvan. De producenten en importeurs zijn verplicht een financiële bijdrage te doen in het Afvalfonds, zodat de inzameling gratis wordt voor de ontdoeners, dus voor bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen of andersoortige organisaties. Vanuit het Afvalfonds is aan Nedvang (Nederland van Afval naar Grondstof) opdracht verstrekt om ervoor te zorgen dat vanaf 1-1-2023 een landelijk dekkend inzamelsysteem operationeel is. Rd4 Bedrijvenservice heeft met Nedvang een overeenkomst gesloten om bij haar bedrijfsklanten de inzameling van PD en glas uit te gaan voeren.


Infographic v2
Rd4 image pd