Certificering

ISO 9001:2008 certificaat

We zijn in het bezit van het ISO 9001:2008 certificaat. Het internationaal gerenommeerde certificeringinstituut Bureau Veritas uit Rotterdam heeft bij Rd4 de audits uitgevoerd.

ISO 9001:2008 is een internationaal erkende norm die eisen stelt aan kwaliteitsmanagement. Certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem maakt objectief aantoonbaar dat een organisatie aan alle eisen van de norm voldoet en dat het bedrijf in staat is om producten en diensten te leveren volgens de gemaakte afspraken. Met het behalen van het ISO-certificaat is het kwaliteitsmanagementsysteem van Rd4 dan ook formeel geborgd. Bureau Veritas bekijkt door middel van periodieke bezoeken of het systeem nog steeds aan de norm voldoet. Door deze bezoeken, uitgevoerd door praktijkgerichte auditoren, blijft het systeem actueel en vormt de continuïteit in kwaliteit een garantie voor klanten van Rd4.

ISO 14001-certificaat

Wij zijn in april 2014 gecertificeerd volgens de internationale milieunorm 14001. Om dit certificaat te verkrijgen moet de bedrijfsvoering aan strenge milieueisen voldoen. Met het behalen van het ISO 14001-certificaat toont Rd4 aan dat het structureel aandacht besteedt aan het milieu in haar bedrijfsvoering. Om het certificaat te behouden zal Rd4 blijven streven naar het permanent verbeteren van haar milieuprestaties. Het behalen van het certificaat past in de ambitie van Rd4 om uiterlijk in 2020 een van de meest duurzame, publieke organisaties in Zuid-Limburg te zijn.