In 2050 geen restafval meer

Waarom wordt restafval steeds duurder?

22 juli 2022

Delen

In 2050 wil onze overheid dat het bedrijfsleven geen afval meer produceert en in 2030 moeten we 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Om het scheiden aan te moedigen wordt door de overheid de belasting op te verbranden afval steeds verder verhoogd en wordt ook nog een CO2-heffing ingevoerd. Bij het verbranden van restafval in verbrandingsinstallaties wordt gelukkig nog wel energie terug gewonnen, maar helaas komen er ook schadelijke stoffen vrij. Tegelijkertijd gaan er waardevolle grondstoffen verloren als er goed recyclebare afvalstromen tussen het restafval zitten.

Door deze steeds verder stijgende tarieven voor restafval is het wellicht nu de tijd om kritisch te kijken naar jouw afval en wat er gescheiden kan worden. Want minder restafval betekent minder verbranding en minder uitstoot.

Naast dat je daarmee een bijdrage levert aan duurzaamheid is het wellicht ook mogelijk om te besparen op de bedrijfskosten.

Wil je meer weten over alle afvalstromen? Klik hier.