Hoe zit het echt?

5 fabels over afval

27 april 2023

Delen

Er bestaan enkele hardnekkige fabels die steeds de kop opsteken. In de media, maar ook bij inwoners en bedrijfsklanten blijven deze fabels leven.

Een antwoord op de vijf grootste fabels over afvalscheiding.

1. UITEINDELIJK KOMT ALLES OP ÉÉN HOOP TERECHT

“Ik zag het zelf. Toen ze ons afval kwamen ophalen, gooiden ze alles gewoon in één wagen.
Waarom zou ik het dan allemaal gaan scheiden?”

Een hardnekkige fabel die eens in de zoveel tijd zijn kop weer opsteekt. Gelukkig verre van de waarheid. Dat wat netjes gescheiden is, blijft gescheiden. Soms ook zelfs in hetzelfde voertuig, van elkaar gescheiden door middel van schotten, zie de foto hieronder.

De verwerking en recycling van gescheiden stromen is veel goedkoper dan verbranden en levert soms zelfs geld op. Bovendien zijn alleen goed gescheiden stromen geschikt voor hergebruik, wat met de huidige grondstoffen schaarste geen overbodige luxe is.

Een enkele keer komt het voor dat een gescheiden afvalstroom te veel verontreinigd is met ander afval om nog gerecycled te kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer er teveel plastic in het gft-afval zit. De verwerker keurt het dan af. In dat geval moet het helaas alsnog verbrand worden.

Gelukkig zijn dit uitzonderingen!

Voertuig met tussenschot

2. AL HET AFVAL UIT NEDERLAND STUREN WE NAAR HET BUITENLAND.

“Laatst stond er weer een foto in de krant, van Nederlands afval wat gewoon op één hoop ligt ergens op een strand in China. Waarom doe ik dan al die moeite?”

Die moeite is niet voor niets. Het afval uit Nederland wordt voor het overgrote deel in Europa gerecycled. Zo zijn over bijvoorbeeld verpakkingen hele heldere afspraken gemaakt door het Afvalfonds Verpakkingen. Europa investeert, ondersteund door regelgeving, ook steeds meer in eigen recyclingcapaciteit zodat de grondstoffen voor hergebruik in Europa beschikbaar komen.

Dat brengt de circulaire economie een stuk dichterbij!

3. AFVAL SCHEIDEN KOST MEER GELD DAN HET OPLEVERT.

“Je moet eens zien hoeveel wagens er nu bij mij door de straat rijden omdat allerlei soorten afval ingezameld worden. Wat kost dat wel niet?”

Gescheiden afvalinzameling, hergebruik en recycling lijkt soms meer te kosten door meer service en materieel. Echter wordt de inzamelfrequentie per stroom in veel gemeenten omlaag gebracht, aangezien de afvalstromen kleiner worden. Dit levert vervolgens weer logistieke besparingen op. Daarnaast zorgt meer hergebruik en recycling er ook voor dat de totale kosten voor de maatschappij lager worden omdat we minder virgin grondstoffen hoeven te winnen.

Het beste voor de portemonnee is natuurlijk om helemaal geen afval te produceren!

4. AL HET AFVAL KAN NET ZO GOED ACHTERAF GESCHEIDEN WORDEN.

“Bij mijn broer in Rotterdam kunnen ze alles gewoon in één bak gooien en regelt de gemeente dat het gescheiden wordt. Ik heb nu vijf bakken. Waarom kan ik het niet ook gewoon allemaal in één bak gooien?”

Er zijn gemeenten in Nederland waar nascheiding toegepast wordt en dus alles in één restafvalcontainer zit. Nascheiding is echter alleen in te zetten voor het scheiden van plastic afval. Al het andere komt terecht in de verbrandingsoven. Voor alle andere stromen (papier, gft, glas etc.) is bronscheiding noodzakelijk.

Alleen door deze stromen apart in te zamelen, kunnen we deze ook recyclen!

5. AFVAL SCHEIDEN IS EEN DRUPPEL OP EEN GLOEIENDE PLAAT

“Dat kleine beetje afval wat ik heb, dat is toch niks vergeleken met hele grote bedrijven?”

Als iedereen dit blijft denken, gebeurt er niets en blijven we de aarde uitputten. Nu al draagt de gescheiden afvalinzameling en verwerking bij aan de CO2 reductie enerzijds en het beperken van het winnen van nieuwe grondstoffen anderzijds. Juist hier kun je zelf invloed uitoefenen.

Samen maken we de wereld een stukje duurzamer!

5 fabels duurzame keuze