Service op rolletjes

Vernietiging van papieren en datadragers

Vrijwel ieder bedrijf heeft te maken met vertrouwelijke informatie en als je werkt met persoonlijke gegevens, ben je aan strenge eisen gebonden. Zorg er dan voor dat het niet in verkeerde handen valt!


Je kunt natuurlijk zelf het vertrouwelijke papier vernietigen door elk document met een papierversnipperaar te vernietigen, maar bij grotere hoeveelheden betekent dit een enorme tijdsopgave. Wij bieden service aan voor:


CA+ gecertificeerd!

De certificeringsregeling CA+ sluit aan op andere normeringen zoals de Duitse DIN Norm 66399, de Amerikaanse NAID AAA Certification en NEN 15713.

Archive

Rd4 bedrijfscontainer huren voor vertrouwelijke documenten en datadragers

Vraag een vrijblijvende offerte aan!

  • Scherpe tarieven
  • Tot 10% korting
  • Gratis plaatsing
  • Geen milieu- of brandstoftoeslag


Bekijk & bestel

Regelmatig vertrouwelijk papier vernietigen?

Rd4 ontzorgt daarbij door een speciale afgesloten 240L- of 660L-container te plaatsen, die op abonnementsbasis met een vaste frequentie wordt geledigd (1x per week, 1x per 2 weken, 1x per maand) of alleen op afroep.Eenmalige archiefvernietiging?

Veel bedrijven ruimen jaarlijks eenmalig het overjarige gedeelte van het archief op. Om het archiefpapier en oude (financiële) administratie te laten vernietigen is het mogelijk om op tijdelijke basis afgesloten containers te plaatsen totdat de opruimactie is voltooid.
Klik hier voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor een opruimactie.

Containers voor vertrouwelijk papier

De afgesloten vertrouwelijk papier containers bevatten aan de bovenzijde een brievenbus. Een “glijgoot” onder de deksel zorgt ervoor dat ingeworpen documenten er niet meer “uitgevist” kunnen worden.

240 liter rolcontainer > Vertrouwelijk papier
660 liter rolcontainer > Vertrouwelijk papier
  • CA+ gecertificeerde verwerking
  • Gerecycled
  • Doorlopende ledigingen of eenmalige opruiming


Ook datadragervernietiging

Datadragers bevatten vaak vertrouwelijke informatie. Het zorgvuldig vernietigen van datadragers verdient daarom extra aandacht. Hieronder vallen harde schijven, cd-roms, dvd’s en USB-sticks. Na inzameling worden ze vernietigd tot kleine snippers zodat de data die er op staat 100% zeker vernietigd is. Voor het verzamelen van datadragers worden speciale afsluitbare 20L-databoxen of 240L- en 660L-containers beschikbaar gesteld.

Deze kunnen structureel geplaatst worden, maar ook tijdelijk voor bijvoorbeeld een jaarlijkse opruiming.
Klik hier voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor een opruimactie.

20 liter databox > Datadragers
240 liter rolcontainer > Datadragers
660 liter rolcontainer > Datadragers
  • CA+ gecertificeerde verwerking


Het vernietigingsproces van vertrouwelijk papier

Het ledigen van de 240L- of 660L-container gebeurt met beveiligde en geheel afsluitbare inzamelvoertuigen. De verantwoordelijkheidsoverdracht vindt op het moment plaats, dat de afsluitbare kunststof 240L- of 660L-rolcontainer wordt geledigd. Het inzamelvoertuig brengt het vertrouwelijk papier naar een vernietigingsruimte. Deze is elektronisch beveiligd en voorzien van een alarmsysteem met permanente camerabewaking.

De papiervernietiging vindt plaats binnen 24 uur na binnenkomst op de vernietigingslocatie.

Het gehele vernietigingsproces vindt plaats onder toezicht van speciaal opgeleide medewerkers met VOG-verklaring. Tevens wordt discretie gewaarborgd door het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Op verzoek wordt een vernietigingsverklaring verstrekt.Na papiervernietiging volgt recycling

Na vernietiging wordt het versnipperde papier in balen geperst. Deze balen worden rechtstreeks aan de papierindustrie geleverd en aangewend voor het vervaardigen van nieuw papier. De snippers papier zijn een uitstekende grondstof voor bijvoorbeeld de productie van hygiënisch papier.


CA+ gecertificeerd

De Certificeringsregeling Archief- en Data-vernietiging (CA+) bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. De regeling waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces.

De certificeringsregeling CA+ sluit aan op andere normeringen zoals de Duitse DIN Norm 66399, de Amerikaanse NAID AAA Certification en NEN 15713.


Vrijblijvende offerte

Het vernietigen van vertrouwelijk papier en datadragers gebeurt tegen aantrekkelijke tarieven. Neem contact op met Rd4 Bedrijvenservice voor een vrijblijvende offerte!Offerte aanvragen