Plastic inzameling voor bedrijven

Plastic inzameling bij bedrijven wordt nog vaak PMD inzameling genoemd. Maar dat bestaat niet meer! Je kan natuurlijk wel gewoon plastic afval scheiden op de bedrijfsvloer. Maar PMD-inzameling is voor bedrijven tegenwoordig PD-inzameling. Plastic verpakkings- afval en drankkartons, zonder de M van metalen verpakkingen zoals blik. Waar dat mee te maken heeft en wat voor voordelen dat voor jou als ondernemer heeft? Lees snel verder!

  • PMD-inzameling bij bedrijven heet tegenwoordig PD-inzameling

  • PD-inzameling is gratis

  • Restafval wordt alleen maar duurder, scheiden is dus dubbel winst

  • Geef plastic verpakkingsafval een kans op een tweede leven

Plastic verpakkingsafval scheiden?

Meld je aan voor gratis PD-inzameling via het landelijke aanmeldloket:
https://afvalgoedgeregeld.nl/aanmelden

Bestel nu alvast jouw andere Rd4 containers:
https://bedrijvenservice.rd4.nl/container-huren

PMD is bij bedrijven PD

Hoewel metalen verpakkingen zoals blik thuis wel in de PMD-zak mogen, mag dat bij de PD-inzameling bij bedrijven niet. Dat heeft te maken met de invoering van statiegeld voor blikjes. Landelijk is bepaald dat bij bedrijven alleen plastic verpakkingen en drankenkartons in het PD mogen.

Hoe meer plastic verpakkingen worden gescheiden, hoe meer plastic een tweede leven kan krijgen. Het is dus zeker ook belangrijk om binnen jouw onderneming te scheiden.

Adobe Stock 438998501

Plastic afvalinzameling is gratis

Sinds 1 januari 2023 zijn producenten en importeurs ook verantwoordelijk voor de afvalfase van hun producten. Ze betalen voor de inzameling en verwerking van hun verpakkingen. Dit is door de overheid vastgelegd in een UPV. UPV staat voor Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. Dit maakt de gratis inzameling bij bedrijven mogelijk. Lees meer over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Restafval wordt duurder, plastic scheiden levert dus dubbel winst op

De kosten van restafval zijn de laatste jaren flink gestegen terwijl de inzameling van PD gratis is. Als je PD apart aanbiedt, scheelt dat ook in de afvalkosten van je bedrijf. Je hoeft dan namelijk minder vaak je dure restafvalcontainer te laten ledigen.

Waarom stijgen de kosten voor restafval?

In 2050 wil de overheid dat het bedrijfsleven geen afval meer produceert en in 2030 moeten we 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Om het scheiden van (rest)afval aan te moedigen wordt de belasting op het te verbranden afval steeds verder verhoogd en wordt ook een CO2-heffing ingevoerd. Het wordt dus kostentechnisch alleen maar interessanter om van het scheiden van afval alvast een gewoonte te maken.

Plastic bedrijfsafval scheiden

Door PD uit het restafval te houden worden kostbare grondstoffen gespaard. Ze worden gerecycled tot nieuwe verpakkingen en gebruiksvoorwerpen zoals bijvoorbeeld speelgoed of fleecedekens. Voor het milieu is dat een grote winst!

Wat gebeurt er met PD?

Na de inzameling gaat het PD naar onze op- en overslaglocatie in Heerlen. Daar wordt het geperst voordat het op transport gaat naar een door Nedvang aangewezen locatie. Nedvang organiseert de inzameling en verwerking van PD in heel Nederland.

Adobe Stock 473290993

Wil jij ook gratis inzameling van plastic afval?

Wil je ook graag bijdragen aan meer recycling van grondstoffen door PD te gaan scheiden op je werk? Aanmelden kan via het landelijke loket ‘Afval Goed Geregeld”.

→ Ben jij al Rd4 Bedrijfsklant?
Via deze link kun je jouw bedrijf aanmelden:
https://afvalgoedgeregeld.nl/aanmelden

→ Klant worden van Rd4?
Bestel je andere afvalcontainers en neem dan ook deel aan de gratis PD-inzameling door Rd4.

Container huren