Foto vlaggen rd4

Ontwikkelingen in afvalmarkt zorgen voor aanpassing tarieven 2023

Tarieven 2023 aangepast

15 november 2022

Delen

Door een aantal ontwikkelingen in de afvalmarkt, worden onze tarieven met ingang van 1 januari 2023 aangepast. De stijging heeft te maken met de volgende ontwikkelingen:

1. Inflatie

De oorlog in de Oekraïne zorgt voor onzekere omstandigheden en torenhoge inflatie. Rd4 wordt hier ook dagelijks mee geconfronteerd door steeds verder oplopende kosten voor o.a. materieel.

2. Stijgende brandstof- en energiekosten

De prijs voor een liter diesel staat op een recordhoogte. Tevens zijn kosten voor gas en stroom enorm duurder geworden.

3. Kostenverhogende maatregelen overheid

In 2050 wil onze overheid dat het bedrijfsleven geen afval meer produceert en in 2030 moeten er 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Om het scheiden van afval en grondstoffen aan te moedigen wordt door de overheid de belasting op te verbranden afval steeds verder verhoogd en wordt er in de toekomst ook nog een CO2-heffing ingevoerd.

4. CAO-index

Door CAO-verhogingen nemen de kosten toe.

5. Verduurzaming logistiek

De verduurzaming van de logistiek zorgt voor een verhoging van de transportkosten.

6. Stijgende verwerkingstarieven

De verbrandingsinstallaties hebben een hoog aanbod en worden geconfronteerd met steeds strengere regels, waardoor kosten fors hoger worden. Daarnaast zullen afvalverbrandingsinstallaties moeten verduurzamen. Hiervoor worden bijvoorbeeld installaties gebouwd om CO2 af te vangen. Investeringen worden in de verwerkingstarieven doorberekend.

7. Importverbod Aziatische landen

Door het importverbod is er een overaanbod van afval en grondstoffen op de Europese markt.

8. Aanhoudende coronacrisis

De coronacrisis zorgt er nog steeds voor dat wij extra kostenverhogende maatregelen moeten nemen om onze medewerkers veilig hun werk te kunnen laten doen.

Door bovengenoemde factoren stijgen onze tarieven per 1 januari 2023 met 8 %.

Uitzondering op deze verhoging van 8 % zijn vertrouwelijk papier en diverse soorten gevaarlijk afval, waar wij vanuit eindverwerkers geconfronteerd worden met aanzienlijke prijsverhogingen. Hoe graag wij ook zouden willen, ontkomen wij er helaas niet aan om deze verhogingen door te berekenen aan onze bedrijfsklanten. In enkele gevallen worden tarieven van bepaalde soorten gevaarlijk afval verlaagd door eindverwerkers. In dat geval zullen wij dat voordeel doorgeven aan onze bedrijfsklanten en tarieven naar beneden bijstellen.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat deze tariefsverhoging specifiek voor u als klant betekent, neem dan contact met ons op via 045-5437150 (keuze 2) of email: bedrijvenservice@rd4.nl