samen steeds slimmer

Tarieven 2022 aangepast

11 november 2021

Delen

Ontwikkelingen in afvalmarkt zorgen voor aanpassing tarieven 2022

Door een aantal ontwikkelingen in de afvalmarkt, worden onze tarieven met ingang van 1 januari 2022 aangepast. De stijging heeft te maken met de volgende ontwikkelingen:

1. Stijgende verwerkingstarieven

De verbrandingsinstallaties hebben een hoog aanbod en worden geconfronteerd met steeds strengere regels, waardoor kosten fors hoger worden. Daarnaast zullen afvalverbrandingsinstallaties moeten verduurzamen. Hiervoor worden bijvoorbeeld installaties gebouwd om CO2 af te vangen. Investeringen worden in de verwerkingstarieven doorberekend.

2. Kostenverhogende maatregelen overheid

In 2050 wil onze overheid dat het bedrijfsleven geen afval meer produceert en in 2030 moeten er 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Om het scheiden van afval en grondstoffen aan te moedigen wordt door de overheid de belasting op te verbranden afval steeds verder verhoogd en wordt er in de toekomst ook nog een CO2-heffing ingevoerd.

3. Stijgende energiekosten

De prijs voor een liter diesel staat op een recordhoogte. De verwachting is niet dat dit tarief op korte termijn omlaag zal gaan.

4. Verduurzaming logistiek

De verduurzaming van de logistiek zorgt voor een verhoging van de transportkosten met 4 tot 5%.

5. Importverbod Aziatische landen

Door het importverbod is er een overaanbod van afval en grondstoffen op de Europese markt.

6. CAO-index

Door CAO-verhogingen nemen de kosten toe.

7. Aanhoudende coronacrisis

De coronacrisis zorgt er nog steeds voor dat wij extra kostenverhogende maatregelen moeten nemen om onze medewerkers veilig hun werk te kunnen laten doen.

Door bovengenoemde factoren stijgen onze tarieven per 1 januari 2022 met 3,5 %. Uitzondering op deze verhoging van 3,5 % zijn diverse soorten gevaarlijk afval, waar wij vanuit eindverwerkers geconfronteerd worden met aanzienlijke prijsverhogingen. Hoe graag wij ook zouden willen, helaas ontkomen wij er niet aan om deze verhogingen door te berekenen aan onze bedrijfsklanten. In enkele gevallen worden tarieven van bepaalde soorten gevaarlijk afval verlaagd door eindverwerkers. In dat geval zullen wij dat voordeel doorgeven aan onze bedrijfsklanten en tarieven naar beneden bijstellen.

Heb je vragen of wil je weten wat deze tariefsverhoging specifiek voor jou als bestaande klant betekent, neem dan contact met ons op.

Bel 045 5437150 (keuze 2) of stuur ons een email: bedrijvenservice@rd4.nl