Meestgestelde vragen

Lediging rolcontainers

Wanneer wordt mijn container geledigd?

De container wordt geledigd op vaste dagen. De ledigingsdagen kunt u terugvinden in de ledigingskalender. Wanneer u geen ledigingskalender hebt, kunt u deze eenvoudig raadplegen via het persoonlijke login-gedeelte op onze website ‘mijn Rd4’.

Tussen welke tijden moet ik mijn rolcontainer aanbieden op de dag van lediging?

Tussen ’s ochtends 7.00 uur en ’s middags 18.00 uur worden onze routes gereden. De afvalcontainers dienen dan ook gereed te staan.

Hoe laat wordt mijn rolcontainer geledigd?

Dit is verschillend. Routes kunnen altijd wijzigen.

Moet ik aanwezig zijn bij het ledigen van de rolcontainer?

Dit is niet noodzakelijk. Zet de container op tijd langs de weg.

Hoe bied ik mijn container aan?

Container(s) willen wij op een veilige manier ledigen:

  • Containers staan aan de straatkant
  • Ze staan op een loopafstand van maximaal 10 meter tot aan het kraakpersvoertuig
  • Ze staan zo dat ze geplaatst en verrijdbaar zijn op een vlakke en harde ondergrond, zonder niveauverschillen
  • Ze zijn goed bereikbaar voor ons kraakpersvoertuig
  • Rolcontainers biedt u gesloten aan (deksel volledig gesloten). Let erop dat het maximale gewicht niet wordt overschreden (zie de vraag verderop: Hoe zwaar mag mijn rolcontainer zijn?)
  • Aanvulling: containers voor vertrouwelijk papier dienen op de begane grond achter de eerste deur aangeboden te worden

Mijn rolcontainer is eerder vol, kan ik een extra lediging aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe vaak kan mijn rolcontainer geledigd worden?

Dat kunt u grotendeels zelf bepalen, maar is ook afhankelijk van het soort container dat u bestelt en de regio waar uw bedrijf gevestigd is. Doorgaans kunt u kiezen uit één keer per week, één keer per twee weken en één keer per vier weken.

Mag mijn rolcontainer te vol zitten?

Nee. De deksel van de container moet altijd volledig gesloten zijn. Vraag, indien nodig, tijdig een extra lediging aan.

Hoe zwaar mag mijn rolcontainer zijn?

In onze prijscalculatie gaan wij bij restafval uit van maximaal 100 kilogram per 1000 liter. Dit betekent dat bijvoorbeeld een 1100L-container maximaal 110 kg mag wegen. Elke container wordt door ons gewogen. Als het gewicht structureel zwaarder is als onze prijscalculatie nemen wij contact met u op.

Mijn rolcontainer is niet geledigd op het tijdstip dat ik gewend ben. Vanaf hoe laat kan ik informeren of de lediging nog wel plaatsvindt?

Bij twijfel of uw container nog geledigd gaat worden kunt u contact met ons opnemen.

Vervalt de lediging als deze op een feestdag valt?

Nee, Rd4 laat geen ledigingen vervallen. Wij komen op een zaterdag ervoor of erna, kijk op de afvalkalender (feestdagen zijn gemarkeerd met een *).

Komen jullie op een uitwijkzaterdag rond hetzelfde tijdstip?

Nee, op uitwijkzaterdagen kunnen routes anders gereden worden. Zorg ervoor dat de container op tijd, dus uiterlijk om 07.00 uur klaar staat.

Wat als mijn bedrijf gesloten is op een uitwijkzaterdag?

Neem dan contact met ons op, we bekijken samen of het lukt op een andere dag.