Meestgestelde vragen

Afval en grondstoffen

Wat gebeurt er met het afval nadat jullie het hebben opgehaald?

Voor de diverse afvalsoorten zijn er uiteenlopende verwerkingsprocessen. Het ingezamelde afval wordt indien mogelijk weer omgezet naar duurzame, herbruikbare grondstoffen of producten. We zeggen niet voor niets: ‘Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen’. Afvalstromen met een calorische waarde en die nog niet gerecycled kunnen worden, worden ingezet als brandstof voor bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit.

Welke afval- en grondstofstromen kan ik scheiden?

Hoe beter je scheidt, hoe meer je kunt besparen! Met onze diverse en veelzijdige inzamelmiddelen, onder andere voor restafval, papier en karton, glas, GFT, vertrouwelijk papier en swill, kunt u optimaal afval scheiden. Ons doel is om zoveel mogelijk afval als grondstof opnieuw in te zetten voor de productie van nieuwe producten. Niet alleen fijn voor uw beurs maar ook voor ons milieu.

Wat mag ik aanbieden in de rolcontainer?

U mag het aanbieden in daarvoor bestemde rolcontainer. Kiest u bijvoorbeeld voor een rolcontainer voor papier en karton, dan mag hier ook alleen papier en karton in. De overige afval- en grondstofstromen dient u in een daarvoor bestemde rolcontainer te gooien.

Hebben jullie ook afzet- en perscontainers?

Jazeker. Bij Rd4 kunt u terecht voor afzet- en perscontainers met diverse afzetvolumes geschikt voor allerlei soorten afval/grondstoffen.

Klik hier als u meer wilt weten over onze afzetcontainers.
Klik hier als u meer informatie wilt over onze perscontainers.

Welke afval/grondstofstoffen zijn toegestaan in mijn container?

Per afvalstroom hebben we duidelijke acceptatievoorwaarden opgesteld.

Kan ik ook voor gevaarlijk afval bij jullie terecht?

Jazeker. Bij Rd4 bent u verzekerd van een correcte verwijdering van gevaarlijke afvalstromen. Het aanvragen van de verplichte afvalstroomnummers (t.b.v. het transport) wordt door ons verzorgd bij het landelijke meldpunt afvalstroom (LMA). Het transporteren en verwijderen van chemisch afval is een zeer complexe materie, die het beste in een persoonlijk gesprek toegelicht kan worden. Neem daarvoor contact met ons op.